Podmínky objednávky

 •  Každému tetování doporučejeme osobní konzultace! Zkvalitníte tím nejlepší výsledek a Vaši spokojenost.

 •  Malé tetování řešíme až v den vytetování- tj. malý text, ornament apod.

 •  Na konzultaci tetování je třeba se telefonicky předem objednat nebo osobně ve studiu.

 •  Na konzultaci doladíme detaily ohledně velikosti, umístění a provedení tetování a vybereme termín, který je závazný!!! Zaplatíte zálohu 500,-kč ve studiu nebo na účet 670100-2208219780/6210. Vyplnit formulář můžete elektronicky nebo osobně ve studiu. Elektronicky- na Váš email Vám zašleme formulář ve wordu. Vyplníte kompletně i s Vaším aktuálním tel.číslem a odešlete zpět. Nebo ho můžete vytisknout a donést osobně do studia popř.nechat ve schránce před studiem. Záloha Vám bude samozřejmě odečtena od konečné ceny tetování. Pokud se na rezerovovaný termín nedostavíte nebo jej zrušíte méně, než 1 den před tetovacím termínem, záloha v plné výši propadá.(náklady za vypracování návrhu, rezervace, dalším přípravám a ušlý zisk). Děkujeme, že toto pravidlo respektujete.   

 •  Pokud Vám navrhneme obrázek na Vaše přání budeme si účtovat 500-1000,-kč dle velikosti a složitosti motivu. V případě, že se Vám obrázek z nějakého důvodu přestane líbit, tak Vás upozorňujeme předem, že jde pouze o ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY a proto je nutné zálohu zaplatit ještě před domluveným termínem tetování. Dobře si rozmyslete, co chcete nechat nakreslit.

 •  Na osobní konzultaci je dobré přinést vybraný motiv či obrázek pro inspiraci. Obrázky přineste třeba vytištěné z internetu, okopírované z knih či na flash disku nebo přímo nakreslené od malířky.

 • Jak zrušit tetovací termín? Pokud si přejete zrušit tetovací termín z jakéhokoliv důvodu, zavolejte nebo napište SMS na 606/766 463  a to nejpozdějí 1 den před Vašim tetovacím termínem. Termíny lze rušit i mimo pracovní dny či o víkendu. Přes e-mail není možné tetovací termíny rušit, neboť nelze ověřit, zda jste to skutečně vy. Tudiž emaily NEAKCEPTUJEME jako zrušení termínu tetování!!! Záloha by v tomto případě propadla. Pokud dodržíte podmínky, tak Vám zálohu vrátíme v plné výši.

 • Po 3 týdnech bude Vaše tetování zcela zahojené - na případné opravy se objednejte.

 •  Korekce do dvou měsíců od vytetování motivu/ů je účtovaná v ceně. Při nedodržení výše uvedené závazné doby k provedení korekce, bude účtován manipulační poplatek od 500,-kč dle složitosti motivu/ů. Na korekce je nutné se objednat nejpozději dva týdny předem!!

 • Děkujeme za pochopení.

Nebylo mi 18 let a chci tetování. Je to problém?

 • U tetování je nutné si uvědomit, že je to závazek na celý život. Z tohoto důvodu byla také stanovena zákonná hranice 18 let pro tetování. Mnoho lidí potvrzuje, že jejich první tetování nebyla ta nejlepší volba. A v čím nižším věku si necháte udělat tetování tím větší je pravděpodobnost, že se vám přestane líbit.

 • U zákazníků mladších 18 let požadujeme písemný souhlas podepsaný jejich rodiči či zákonnými zástupci, případně osobní doprovod rodičů či zákonných zástupců. Přesto tetování mladším 18 let nedoporučujeme. Prohlášení zákonných zástupců pro tetování osob mladších 18 let.

Změna podmínek od 26.11.2017
 
TERMÍNY TETOVÁNÍ - Pro tento rok jsou plně obsazené!!!
Nové termíny jsou k dispozici od únoru 2018. Objednávejte již teď na únor.

 

 

 

Prohlášení zákonných zástupců pro nezletilé: 

tetování

 
 
Souhlasím s tím, aby si můj nezletilý/á syn/dcera ........................................................................
narozen/a dne .................................................... 
nechal/a aplikovat trvalé tetování v tetovacím studiu.....................................................................
Svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že můj syn/dcera netrpí žádnými zdravotními
obtížemi, které by mohly negativně ovlivnit aplikaci či proces hojení tetování 
(epilepsie, cukrovka, porucha imunity či srážlivosti krve, alergie, nízký tlak). 
Pokud zde nějaké obtíže či nemoci jsou, zavazuji se, že o nich bude tatér/tatérka před zákrokem 
informován/a. Uvědomuji si, že v opačném případě hrozí možnost zdravotních komplikací.
Vypište případné zdravotní obtíže:
 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 
Zavazuji se, že budu dbát na dodržování zásad péče o tetování a že pokud i
přes jejich dodržení dojde k jakýmkoli zdravotním potížím, které by mohly být 
přímým důsledkem aplikace tetování, budu neprodleně telefonicky kontaktovat 
studio..................................................................
Místo tetování ..................................................... (rameno, záda apod.)
Motiv tetování ..................................................... (barevný drak, černobílá květina apod.)
 
V ...................................................................... dne........................................
 
Telefon na rodiče/zákonného zástupce .................................................................
Jméno rodiče/zákonného zástupce ........................................................................
Podpis rodiče/zákonného zástupce .......................................................................